Tăng cường xác nhận hộ chiếu vaccine cho người dân

08-09-2022, 08:37

Thực hiện chiến dịch 'làm sạch' dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và ký xác nhận 'Hộ chiếu vaccine' cho người dân, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn các trung tâm y tế, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện việc 'làm sạch' dữ liệu tiêm chủng COVID-19 cho người dân đảo bảo kịp thời, đúng quy định.

Xem thêm