Tăng mức hỗ trợ, thu hút người tham gia BHXH tự nguyện

18-06-2024, 20:20

Bên cạnh ngân sách Nhà nước, Hà Nội là một trong những tỉnh, thành đi đầu trong việc bố trí ngân sách và huy động các nguồn xã hội để hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn, bảo đảm tất cả số người tham gia được hỗ trợ ít nhất gấp 2 lần so với mức chung của cả nước. Đây được xem là cú hích quan trọng nhằm mở rộng lưới an sinh xã hội.

Xem thêm