Đề xuất giải quyết quyền lợi cho 213.000 lao động

27-05-2024, 06:53

Theo thống kê hết năm 2022, tiền nợ khó thu hồi tại doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn hơn 4.000 tỷ đồng khiến hơn 213.000 lao động tại các đơn vị này bị treo quyền lợi. Họ không thể chốt sổ BHXH để xin vào công ty mới và đóng bảo hiểm tiếp, quyền lợi hưu trí, ốm đau, thai sản, tử tuất đều bị ảnh hưởng.

Xem thêm