Tăng tốc độ, tăng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ

30-08-2022, 07:30

Hiện tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mới đạt 53%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12-18 là 51%. Tỷ lệ này còn thấp so với mục tiêu và kỳ vọng đặt ra.

COVID-19

Y tế

Sức khỏe

Tiêm chủng vaccine COVID-19

Xem thêm