Tăng trưởng tín dụng chậm hơn là do mùa vụ

03-03-2024, 06:19

Tại cuộc họp báo chính phủ diễn ra ngày 2/2, Đại diện NHNN Việt Nam cho biết đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% làm cơ sở để giao chỉ tiêu phân bổ công khai cho từng tổ chức tín dụng. Hai tháng đầu năm tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ trong khi thanh khoản dồi dào là do có tính mùa vụ.

Xem thêm