Tạo chính sách đột phá cho phát triển công nghiệp dược

16-04-2024, 18:12

Tiếp tục Phiên họp thứ 32, chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Vương Đình Huệ

Xem thêm