Tạo dư địa cho phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh

13-06-2024, 13:39

Tiếp tục Chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ, sáng 13/6, thảo luận về dự thảo Nghị quyết, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 1.7.2024 đến hết ngày 31.12.2024) và giao Chính phủ tổ chức, thực hiện.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Trần Thanh Mẫn

Xem thêm