Tây Ninh chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng mùa khô

01-04-2024, 12:02

Tây Ninh hiện có khoảng trên 73.000 ha rừng, trong đó diện tích có rừng là hơn 66.000ha. Thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài nhiều tháng qua, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh hiện đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm); các trảng cỏ, vạt rừng ven đường dễ bị cháy lớn khi có lửa.

Xem thêm