Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

29-03-2024, 09:47

Tỉnh Tây Ninh vừa thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045. Theo đó, quy mô quy hoạch chung có tổng diện tích hành chính xã Tân Lập và Tân Bình thuộc huyện Tân Biên là khoảng 34.890 ha.

S Việt Nam

Tây Ninh

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm