Tết sớm cùng con nuôi của lực lượng Công an Sơn La

03-02-2024, 19:47

Góp phần chung tay bảo trợ những mảnh đời cơ nhỡ, những hoàn cảnh khó khăn, 3 năm nay, lực lượng Công an Sơn La đã nhận nuôi dưỡng, bảo trợ cho 34 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có cơ hội trưởng thành trong cuộc sống. Năm nay, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức cho các em đón tết sớm ở ngôi nhà chung, để các con trở về ăn Tết với họ hàng, người thân.

S Việt Nam

Sơn La

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Xem thêm