Thách thức trong công cuộc giảm đói nghèo ở Mỹ Latinh

22-10-2022, 21:01

Ngày 21/10, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Carbie của Liên hợp quốc (CEPAL) nhận định tình trạng nghèo đói trong khu vực có thể sẽ gia tăng trong năm 2023 do tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia Mỹ Latinh trong năm tới dự kiến sẽ chậm lại.

Xem thêm