Thách thức trong việc tái “phủ xanh” Amazon

04-06-2023, 07:54

Một trong những phương pháp hiệu quả để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu là tái trồng rừng. Tuy nhiên, điều tưởng chừng rất đơn giản này vẫn đang gặp rất nhiều thách thức, đặc biệt là tại khu vực rừng nguyên sinh Amazon ở Brazil.

Xem thêm