Thách thức ứng dụng Blockchain vào ngân hàng

26-10-2022, 13:04

Tại Việt Nam, công nghệ Blockchain vẫn đang trong giai đoạn đầu, chính vì vậy, khó khăn thách thức còn nhiều. Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo: "Cơ hội, thách thức ứng dụng Blockchain vào vận hành trong ngành Tài chính - Ngân hàng" tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Xem thêm