Thái Lan xem xét vụ kiện Thủ tướng Srettha Thavisin

18-06-2024, 20:20

Ngày 18/6, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ấn định thời điểm xem xét vụ kiện Thủ tướng Srettha Thavisin vào ngày 10/7 tới, trong khi chờ nhận ý kiến bằng văn bản từ những người và tổ chức liên quan.

Xem thêm