Thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030

16-03-2023, 13:29

Hôm nay (16/3) tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thẩm định nhận xét hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi  được nghiên cứu công phu, phù hợp với định hướng chung quốc gia. Các ý kiến cũng đề nghị bổ sung các dự báo, làm rõ vai trò của vùng với phát triển của quốc gia, đánh giá số liệu hiện trạng phát triển của tỉnh, đồng thời bổ sung thực trạng bảo vệ môi trường, tự nhiên và đa dạng sinh học.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm