Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành Trạm biến áp 500 kV

16-06-2024, 22:38

Tại tỉnh Thanh Hóa, dự án Trạm biến áp 500 kV là hạng mục quan trọng của dự án đường dây 500 kV mạch 3, được xây dựng với mục tiêu tăng cường cung cấp điện cho phụ tải cho tỉnh Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ. Đây là công trình trọng điểm quốc gia được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thi công, hiện đang có 300 kỹ sư, công nhân làm ngày đêm với mục tiêu đóng điện vào cuối tháng 6/2024.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Kinh tế

Xem thêm