Thanh Hóa bàn giao mặt bằng thi công đường dây 500KV

24-05-2024, 08:14

Thực hiện dự án đường dây 500KV mạch 3, tại tỉnh Thanh Hóa có số lượng móng, cột nhiều nhất với 299 vị trí và tuyến đường dây dài hơn 132 km, một Trạm Biến áp 500kV với diện tích khoảng 13 ha. Do đó, khối lượng giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân trên địa bàn là rất lớn. Bởi vậy, các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vào cuộc để bảo đảm mặt bằng sạch cho dự án thi công.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Kinh tế

Xem thêm