Thanh Hóa phản hồi việc hộ dân chưa nhận được tiền di dời

16-05-2024, 22:09

Sau khi có thông tin phản ánh nhiều hộ dân ở 2 huyện Bá Thước và huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã di dời đến nơi tái định cư an toàn, nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ tái định cư, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về sự việc này.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Đời sống

Xem thêm