Thanh Hóa phục tráng rừng luồng giúp người dân giảm nghèo.

26-05-2024, 21:38

Nhằm ngăn chặn sự suy thoái của cây luồng do người dân chặt phá, khai thác không đúng quy trình kỹ thuật những năm trước đây, giai đoạn 2016-2024, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đề án thâm canh, phục tráng rừng luồng, trên địa bàn 7 huyện miền núi, tới nay toàn tỉnh đã trồng thâm canh, phục tráng được 44.220 ha rừng, qua đó giúp người dân tăng thêm thu nhập, ổn định đời sống.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Đời sống

Kinh tế

Xem thêm