Thành phố của Pháp muốn phát triển kinh tế với Việt Nam

05-04-2024, 08:30

Với những thế mạnh trong các lĩnh vực truyền thống như đồ sành sứ, công nghiệp cơ khí và cả những hướng đi mới hiện nay như công nghệ số, đổi mới sáng tạo, thành phố Nevers mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Đây là khẳng định của Thị trưởng Denis Thuriot trong buổi làm việc với Đoàn đại biểu Việt nam, do Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng dẫn đầu.

TTXVN Toàn Cầu

Pháp

Ngoại giao

Thế giới

Xem thêm