Thanh tra nhiều dự án đất đai tại Đồng Nai

02-06-2022, 20:35

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung các hồ sơ liên quan đến đất đai để phục vụ công tác thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường tại tỉnh này. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

S Việt Nam

Đồng Nai

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm