Thảo luận thời điểm chấm dứt hoạt động phái bộ LHQ tại Iraq

27-05-2024, 17:38

Văn phòng Thủ tướng Iraq hôm qua 26/5 thông báo nước này và Liên hợp quốc đã tiến hành thảo luận về quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó có thời điểm kết thúc hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq.

Xem thêm