Thêm điều kiện được nới khi sở hữu nhà ở xã hội

24-04-2024, 06:42

Để người dân có thêm nhiều cơ hội sở hữu nhà ở xã hội, thời gian nhiều quy định, điều kiện khi mua nhà đã được Bộ Xây dựng đề xuất gỡ bỏ.

Xem thêm