Thí điểm mô hình xử lý rác thải cồng kềnh 

17-05-2024, 13:19

Theo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại rác tại nguồn của Bộ TN&MT, rác cồng kềnh cũng là 1 trong những loại rác bắt buộc phải được phân loại từ đầu năm 2025. Vì vậy, Hà Nội đã đưa vào thí điểm mô hình thu gom, xử lý rác thải cồng kềnh. Đây được cho là bước đệm để có những phương án hoàn chỉnh, đồng bộ hơn trong công tác xử lý loại chất thải này.

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm