Thị trường thiết bị làm mát sớm sôi động

02-04-2024, 18:32

Nhiệt độ ở miền Bắc  tăng cao ngay từ những ngày đầu mùa. Có ngày nắng nóng đến gần 38oC. Điều này đã khiến thị trường điện máy, thiết bị làm mát… đã bắt đầu trở nên sôi động. Bởi vậy, người tiêu dùng đã phải tìm đến hàng điện máy khiến thị trường điện máy tăng trưởng đến 200% tại một số siêu thị điện máy ở Thủ đô.

Xem thêm