Thiết lập đường dây nóng tại chợ, trung tâm thương mại

19-05-2024, 06:59

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trong đó dành riêng Chương III quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

Xem thêm