Thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng

25-05-2023, 17:04

Do những điều chỉnh chính sách mua vaccine của Bộ Y tế, nên hiện nay tại thành phố Đà Nẵng một số loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng sắp hết, không đáp ứng được nhu cầu tiêm chủng cho trẻ. Điều này khiến công tác tiêm chủng mở rộng có nguy cơ bị gián đoạn và ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Y tế

Xem thêm