Thu hồi toàn quốc lô sơn móng tay chứa chất cấm

09-10-2022, 06:49

Cục Quản lý Dược vừa có đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc một lô sơn móng tay Darling Tone đỏ cam 16ml. Sản phẩm này chứa chất màu không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Xã hội

Y tế

Sức khỏe

Xem thêm