Thu hút nhân lực ngành văn hóa nghệ thuật

04-05-2024, 19:16

Những năm qua, không ít ngành đào tạo văn hóa, nghệ thuật chung tình cảnh thiếu học viên. Trước mùa tuyển sinh, ngày 4/5 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm 2024.  Ngành văn hóa kỳ vọng thu hút, phát triển hợp lý nguồn nhân lực, đặc biệt là các ngành hiếm, ngành truyền thống cần bảo tồn và đào tạo theo cơ chế đặt hàng.

Xem thêm