Thủ tướng Ấn Độ nêu ưu tiên trước thềm tổng tuyển cử

14-04-2024, 20:24

Ngày 14/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy hệ thống cơ sở hạ tầng và mở rộng các chương trình an sinh xã hội nếu Đảng Nhân dân Ấn Độ của mình giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, dự kiến bắt đầu vào tuần tới.

Xem thêm