Thủ tướng kiểm tra dự án 500 kv mạch 3 đoạn qua Nghệ An

23-06-2024, 11:51

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự án Đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, sáng 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra triển khai dự án đoạn qua tỉnh Nghệ An và làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nhằm thúc đẩy triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm