Thủ tướng làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước

05-02-2024, 18:36

Sáng ngày 5/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban. Thủ tướng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty phải tái cấu trúc và tập trung cho đầu tư phát triển, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và trong các năm tiếp theo.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm