Triển khai tích cực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2024

01-02-2024, 18:13

Ngày 01/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ để đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm