Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làm việc tại Lạng Sơn

21-04-2024, 19:01

Trong chương trình công tác tại Lạng Sơn, sáng 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thăm cây đa do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng trong khuôn viên cửa khẩu vào tháng 8/2023; đồng thời khảo sát một số dự án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm