Lạng Sơn điều tiết phương tiện XNK vào Khu phi thuế quan

16-04-2024, 13:21

Ngày 16/4, thông tin từ Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn) cho biết, trên cơ sở thống nhất từ các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và các cơ quan, đơn vị liên quan, bắt đầu từ 10 giờ, ngày 12/4, tất cả các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ thực hiện điều tiết vào Khu phi thuế quan, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.

S Việt Nam

Lạng Sơn

Kinh tế

Xem thêm