Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay chênh lệch giá vàng

12-04-2024, 11:34

Tại thông báo kết luận của Thủ tướng ngày 11/4, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Nghị định 24/2012, theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới, trong nước và sớm có giải pháp bình ổn thị trường. Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu can thiệp kịp thời, xử lý "ngay và luôn" tình trạng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao. Việc này nhằm bảo đảm thị trường vàng ổn định, hiệu quả.

Xem thêm