Thừa Thiên - Huế liên tiếp xuất hiện nhiều trường hợp bị động vật cắn

14-05-2024, 17:20

Gần đây, tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tiếp xuất hiện nhiều trường hợp bị động vật cắn. Riêng ba tháng 2 - 4/2024, địa phương có hơn 2.200 lượt người phải tiêm phòng bệnh dại; trong đó, hơn 200 trường hợp nặng phải tiêm huyết thanh kháng dại.

S Việt Nam

Thừa Thiên Huế

Địa phương

Y tế

Xem thêm