Tự động phát sau

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa – du lịch

06-01-2022, 18:25

Trong bối cảnh dịch covid 19 kéo dài sang năm thứ hai và tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành văn hóa thể thao và du lịch chịu tác động trực tiếp, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Nhưng với phương châm "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến", ngành đã thích ứng nhanh chóng, kịp thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với diễn biến dịch bệnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây cũng là tiền đề để ngành tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm 2022 với quyết tâm xây dựng môi trường văn hóa từ cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Xem tiếp

Xem thêm

Tin mới

Tin đọc nhiều