f
Tự động phát sau

Đề xuất lập trung tâm chuyển đổi số dữ liệu phương tiện quốc gia

29-12-2021, 08:22

Cục Đăng kiểm VN nghiên cứu, chuẩn bị đề xuất xây dựng trung chuyển đổi số phương tiện GTVT quốc gia để phù hợp xu hướng hiện đại hóa quản lý. Thông tin của Truyền hình Thông tấn - VNEWS.