Thu phí cao tốc Nha Trang - Cam Lâm từ 26/4

22-04-2024, 06:55

Kể từ ngày 26/4, nhà đầu tư sẽ tiến hành thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Xem thêm