Hội thảo khu vực về chống IUU

23-04-2024, 16:57

Ngày 23/4, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo chu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo qui định. Hội thảo có sự tham gia của hơn 70 đại biểu, là các chuyên gia quốc tế và khu vực trong lĩnh vực thực thi pháp luật thủy sản.

S Việt Nam

Đắk Lắk

Kinh tế

Xem thêm