Thúc đẩy hoàn thiện danh mục phân loại xanh

24-06-2024, 20:43

Nhằm giúp Việt Nam có thêm những kinh nghiệm trong việc xác định các dự án đầu tư trong lĩnh vực xanh còn gọi là danh mục phân loai xanh, chiều 24/6 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê phối hợp với các đối tác quốc tế đã tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng phân loại ngành kinh tế xanh .

Xem thêm