Thúc đẩy vốn cho sản xuất kinh doanh

22-02-2024, 22:10

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% được Ngân hàng Nhà nước đặt ra, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi lãi suất ngay từ đầu năm. Đặc biệt là cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xem thêm