Đà Nẵng triển khai các chính sách ưu tiên hàng Việt

28-10-2022, 15:14

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã triển khai các chính sách ưu tiên để doanh nghiệp phát triển hàng Việt. Trong đó, địa phương này đã hỗ trợ các cơ sở sản xuất cải tiến trang thiết bị, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm. Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa, xây dựng thương hiệu và tăng sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm