Thực hiện đồng bộ các giải pháp chống IUU

09-05-2024, 14:53

Thời gian qua, các địa phương tại khu vực miền Trung đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong đó tập trung vào các biện pháp chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát tàu cá với mong muốn cùng các bộ, ngành, địa phương sớm gỡ thẻ vàng IUU. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

Đà Nẵng

COVID-19

Kinh tế

Xem thêm