Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

12-06-2023, 17:44

Nhiều năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa luôn được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm quyền lợi người lao động, không có đơn vị nợ bảo hiểm lớn, kéo dài. Đây cũng là đơn vị dẫn đầu ở Thanh Hóa, là “điểm sáng” trong công tác phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Xem thêm