Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban công tác

11-04-2024, 21:58

Chiều 11/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm