Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy đảm bảo an toàn công trình

11-06-2024, 11:42

Lượng nước về hồ thủy điện Tuyên Quang đang rất lớn. Dự kiến những ngày tới, mực nước hồ có khả năng vượt mực nước dâng bình thường 120 m. Để đảm bảo an toàn công trình, 8 giờ ngày 11/6, hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy với tổng lưu lượng xả khoảng 1.230m3/s.

S Việt Nam

Tuyên Quang

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm