Tiềm năng của cây vải thiều trên cao nguyên Đắk Lắk

27-05-2024, 08:18

Vải thiều là cây trồng chịu được khô hạn, dễ thích nghi với điều kiện môi trường bất lợi trong mùa khô ở Tây Nguyên. Cùng với lợi thế chín sớm hơn khoảng một tháng so với vụ thu hoạch vải thiều ở các tỉnh phía Bắc nên vải thiều Đắk Lắk thường được thu mua với giá cao, đầu ra thuận lợi. Nhờ đó, vải thiều đang trở thành cây “xóa đói giảm nghèo” cho bà con ở một số nơi của Đắk Lắk.

S Việt Nam

Đắk Lắk

Kinh tế

Xem thêm