Tiềm năng hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ

29-02-2024, 22:01

Kể từ khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, Việt Nam và Hoa Kỳ đã nỗ lực để đạt được những kỳ vọng mà 2 nước đề ra. Trong năm 2024 này, triển vọng và tiềm năng hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, sức khỏe và giáo dục đang trên quỹ đạo đi lên rất mạnh mẽ và ngày càng được tăng cường.

Chính trị

Ngoại giao

Kinh tế

Xem thêm